Nederlands | English  
 
 
 
Events

1. Unicom PPM Workshop (Engelstalig)

Project Portfolio Management: How to make it work in your organisation

Het is voor veel organisaties een enorme uitdaging om voortdurend het totaal van al hun projectinspanning in overeenstemming te houden met de strategie van de organisatie. De kunst is om op ieder moment de juiste investeringsbeslissingen te nemen ten aanzien van de inzet van schaarse resources (mensen, budgetten en middelen) ten einde de geformuleerde strategische uitgangspunten maximaal invulling te geven. De moeilijkheid hierbij ligt in de complexiteit van de verschillende parameters die de portfolio beïnvloeden. Deze workshop vergroot het inzicht in: de werking en aspecten van Project Portfolio Management, ‘best practice’ PPM processen en sturing (rollen en verantwoordelijkheden) en de interactie met andere belangrijke bedrijfsprocessen. In de workshop wordt professionele PPM software toegepast om samen met de deelnemers Portfolio beslissingen te simuleren.
 

2. Adjugo PPM Workshop (Engelstalig)

Project Portfolio Management Workshop

Het is essentieel voor organisaties om projecten in hun onderlinge afhankelijkheden te besturen en ze voortdurend in lijn te houden met de organisatie strategie, zeker wanneer de snel veranderende omgeving de organisaties regelmatig dwingt hun doelstellingen en plannen te wijzigen. Hierdoor moeten organisaties de implementatie van hun strategieën nauwgezet volgen en een grote mate van controle houden op de samenstelling en performance van hun project portfolio. De uitdaging licht hier in het beheren van de complexiteit van de verschillende parameters die het succes van de totale portfolio beïnvloeden. De workshop laat zien hoe een effectief besluitvormingsproces rondom portfolio’s kan worden opgezet en hoe hierdoor de bijdrage van Business en IT projecten wordt vergroot. Tevens komen de noodzakelijke rollen in het proces aan de orde, inclusief van het Portfolio Management Office en de Project Priority Board/Budget Allocation Committee.

Download de Adjugo PPM workshop brochure (alleen beschikbaar in Engels):

upload/files/Brochure - Adjugo Project Porfolio Management Workshop.pdf Brochure/aanmeldingsformulier - Adjugo Project Porfolio Management Workshop.pdf  © All Rights Reserved • Powered by Webza